Opzegging Lidmaatschap

De Club stelt zich ten doel het centrale aanspreekpunt voor de nederlandse, en geĆÆnteresseerde buitenlandse, Barsoi-liefhebber te zijn.

Leden die hun lidmaatschap wensen te beƫindigen dienen dit uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar kenbaar te maken aan de ledenadministratie. Dit kan door een mail te sturen naar penningmeester@barsoiclub.nl.

Indien opzegging niet voor die datum heeft plaatsgevonden, is men alsnog verplicht de contributie over het gehele daaropvolgende jaar te voldoen.