Opzeggen lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar kenbaar te maken aan de ledenadministratie. Dit kan door een mail te sturen naar penningmeester@barsoiclub.nl.

Indien opzegging niet voor die datum heeft plaatsgevonden, is men alsnog verplicht de contributie over het gehele daaropvolgende jaar te voldoen.