Lidmaatschap

Inschrijving:
Elk aspirant lid wordt aan de leden voorgesteld, hetgeen gebeurt d.m.v. publicatie in het clubblad. Middels ondertekening van dit inschrijfformulier verleent U toestemming tot publicatie in het clubblad, nu en bij een eventuele verhuizing in de toekomst.

Alvorens tot publicatie kan worden overgegaan dient uw contributie te zijn voldaan.

Indien binnen 14 dagen na uitgave van het clubblad geen met redenen omkleed bezwaar is ingediend, artikel 19 van het H.H. Reglement, bent u als lid geaccepteerd.

De contributie bedraagt €. 30,00 per jaar.
Voor een gezinslid € 9,00 per jaar.
Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt € 5,00.
Voor buitenlandse leden i.v.m. portokosten € 35,00  per jaar.

 

Wordt u lid na 1 juli dan dient u een ½ jaar contributie van het lopende jaar + de contributie van het daaropvolgende jaar over te maken, artikel 9 van het H.H. Reglement.

Het bedrag kunt u overmaken op rek. NL 89  RABO  030  7230  821   t.n.v. de Nederlandse Barsoi Club. p/a. Groevelaan 9, 9351 DW Leek

 

Print hier het: Inschrijfformulier NBC Leek 2018

Dit formulier ontvangen wij graag van u retour.

Zenden naar:
Ledenadministratie N.B.C
Groevelaan 9
9351 DW Leek

 

Mocht u nog vragen hebben belt u dan: tel 06-46081142 e-mail: penningmeester@barsoiclub.nl