Ereleden

De Club stelt zich ten doel het centrale aanspreekpunt voor de nederlandse, en geïnteresseerde buitenlandse, Barsoi-liefhebber te zijn.

In het 86-jarig bestaan van de vereniging is in totaal 6 maal het erelidmaatschap verleend.

Te weten:

  • 1950 – Dhr. H.J.M van der Molen (oprichter)
  • 1950 – Dhr. C.J.W Wils
  • 1985 – Dhr. W. Rijff
  • 2013 – Dhr. & Mw. Kluiters
  • 2021 – Mw. N. Rijff – Rademaker (postuum)