Funcoursing – 13 oktober 2019

We nodigen u van harte uit voor ons volgende evenement; de funcoursing!
Deze zal plaatsvinden op zondag 13 oktober op het ponyveld te Baarle-Nassau.

Hoe laat?
Terrein open vanaf 10.00 uur

Adres:
Ruiterpad 18, Baarle Nassau:
Over de parkeerplaats naar rechts de weg volgen. Zie www.enclaveruiters.nl voor de routebeschrijving.

Lunch:
Soep, keuze uit met vlees of vegetarisch. Broodje (=1/2 stokbrood), keuze uit gezond kaas, gezond ham of gezond ham & kaas. Toetje, keuze uit: aardbei, chocolade of advocaat.
Kosten 7,50 p.p.
Uiterlijk voor 6 oktober het aantal personen en uw keuzes doorgeven aan Nancy op de Weerdt (penningmeester@barsoiclub.nl) en het verschuldigde bedrag overmaken op de rekening van de NBC.

Kantine
In de kantine is koffie, frisdrank en div. alcoholische versnaperingen aanwezig voor een redelijke prijs. De opbrengst komt ten goede aan de club.

Heel de NBC bakt
Bij deze willen wij weer een oproep doen aan onze culinaire leden. Wilt u een taart (cake, soesjes e.d.) bakken zodat wij bij de koffie een lekkere punt kunnen serveren?
Graag even afstemmen met Marijke Tuip de coördinatrice van de funcoursing marijke.tuip@kpnmail.nl
Zodat we weten hoeveel taarten we kunnen verwachten.

Deelname
Ook niet leden kunnen deelnemen aan de funcoursing. Zij betalen 2,50 per loop.
Voor leden is deelname gratis.
Wij hopen dat u allen weer aanwezig bent

Kampioenschaps Clubmatch 30 mei 2019

Het bestuur van de NBC wil u hierbij graag uitnodigen voor de jaarlijkse Kampioenschaps Clubmatch, welke zal worden gehouden op 30 mei 2019 op het terrein van Manege de Fruithof, Dorpsstraat 5, 6666AE Heteren tel.: 026-4722902

Inschrijven kan voor het eerst via www.windhonden.info

Graag een papieren inschrijfformulier ontvangen? Neem dan contact met ons op: secretariaat@barsoiclub.nl

 

Sluitingsdatum inschrijvingen 9 mei 2019 om 24:00 uur.

 

Om 10.00 begint de clubmatch die dit jaar gekeurd zal worden door de Hongaarse keurmeester Mevrouw Judit Szanka.

Op de Kampioenschaps Clubmatch krijgen de beste reu en beste teef elk 2 CAC’s, mits er voldoende deelnemers zijn! (conform het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer artikelen IV.10 t/m IV.51 en IV 97. t/m IV.131)

Daarnaast is er de mogelijkheid in te schrijven buiten mededinging zie verderop in dit artikel.

 

Heeft u nog nooit meegedaan?

Geen probleem! Haal voor de keuringen bij het secretariaat uw nummer op. De ringmeester roept uw nummer af als u aan de beurt bent. Volg in de ring de aanwijzingen van de keurmeester op.

Laat uw Barsoi rustig links naast u lopen, zonder trekken of rukken aan een loshangende lijn. Loop op een drafje zonder dat de hond springt en kijk of hij mooie grote passen maakt. Verder moet de hond rustig blijven staan zodat de keurmeester hem kan betasten en het gebit kan bekijken. Vaak wordt gevraagd om een denkbeeldige driehoek te lopen, of in een rechte lijn, dit om het gangwerk van voren, achteren en opzij goed te kunnen beoordelen.

Zorg dat uw Barsoi er goed uitziet, geef indien nodig een bad (enkele dagen van tevoren, zodat de vacht mooi valt) en controleer of de tanden schoon zijn, poets ze zo nodig. Maak zo ook de oren schoon. Borstel uw hond voor hij de ring in gaat. Kortom, hij moet een goede indruk maken! Die indruk wordt versterkt als u uw kleding aanpast, dus geen zwarte kleding bij een zwarte Barsoi…. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met één van de bestuursleden en vergeet niet dat elke hond zijn dag wel eens niet heeft, neem het hem niet kwalijk. Uiteindelijk neemt u de liefste en braafste Barsoi weer mee naar huis!

 

Klasse buiten mededinging

Wilt u niet deelnemen aan de officiële clubmatch maar wel uw hond eens door een keurmeester laten bekijken dan kunt u uw hond inschrijven in de klasse buiten mededinging.

Uw hond doet dan niet mee aan de clubmatch maar u hoort wel de mening van de keurmeester. Dit is ook mogelijk voor Barsois zonder stamboom.

 

Wij wensen u allen een sportieve dag toe!

Pup-info

Als u geïnteresseerd bent in een Barsoipup of een volwassen Barsoi dan is bellen met de pup-info een goed begin om uw zoektocht naar een gezonde en sociale huisvriend te starten.
Mw. Schroeder van de pup-info / herplaatsing zal u van eerlijke en objectieve informatie voorzien over ons prachtige ras de Barsoi.

Het karakter, de benodigde beweging, jachtdrift, omgang met kinderen, omgang met andere huisdieren, vacht verzorging enz. Ook kunt u met uw vragen hier terecht. U krijgt op deze wijze inzicht of een Barsoi bij u past en of u aan de eisen die deze grote windhond aan zijn eigenaren en aan zijn leefomgeving stelt kunt voldoen.

Een volgende stap kan zijn het bezoeken van een van onze evenementen. Mw. Schroeder kan u vertellen waar en wanneer het volgende evenement plaatsvindt. De evenementen worden ook op deze website aangekondigd. Op onze evenementen ziet u veel Barsois in alle kleuren en uitvoeringen in levende lijve bij elkaar. U kunt er contact leggen met fokkers, bestuursleden en eigenaren van Barsois en zo uw licht verder opsteken. Het is sowieso wijs om eens met enkele fokkers te gaan praten (u vindt hun gegevens op deze website) alvorens tot aanschaf van dit specialistisch ras over te gaan.

De ijzeren barzoi

 gereserveerd IJzeren barzoistalen barzoi

 

De ijzeren barzoi is in drie maten en drie kleuren leverbaar.

Echter omdat het om productie werk op bestelling gaat is het zaak vooraf via de webshop op te geven welke exemplaren u wilt ontvangen. Deze zullen daarna gemaakt worden, zodat u ze bij een volgend event kunt meenemen.

Afstand doen

Niet alles is tevoren te overzien en er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u niet meer in staat bent om aan de eisen die uw Barsoi stelt te kunnen voldoen. In dit geval is het goed te weten dat de Barsoiclub een aantal adressen heeft (of anders voor uw hond actief gaat zoeken) van (veelal ervaren) liefhebbers van het ras die bereid en in staat zijn uw Barsoi een goed leven te bieden.
Neemt u gerust contact op met mw. Schroeder van de pup-info / herplaatsing. Zij neemt stap voor stap de procedure met u door. U blijft gedurende de gehele procedure eigenaar en behoud zeggenschap over uw Barsoi tot het moment van overdacht en tekenen van de afstandverklaring.
Wij doen ons best een adres te vinden dat zoveel mogelijk aansluit bij wat uw hond gewend is. Denk aan wel of geen andere honden in huis, wel of geen kinderen, wel of geen andere huisdieren. Hebben wij geen geschikt adres voor uw hond op onze lijst dan gaan we onder onze leden op zoek totdat we de juiste match hebben. Het welzijn van uw Barsoi staat voor ons hierbij centraal.
Mevr. Schroeder telnr. 06-21505459 emailadres: pup-info@barsoiclub.nl.

Herplaatsing

Hebt u besloten dat u graag een Barsoi wil maar gaat uw voorkeur niet uit naar een pup maar naar een volwassen hond ook dan kunt u telefonisch contact opnemen met de pup-info/herplaatsing. Mw. Schroeder kan uw vragen beantwoorden en u van eerlijke en objectieve informatie voorzien over de het in huis nemen en een volwassen Barsoi.

Het komt enkele malen per jaar voor dat er een of meerdere Barsois voor herplaatsing aangemeld worden. De reden van afstand is zeer divers, heeft echter zelden met de hond zelf te maken maar veel vaker met gewijzigde levensomstandigheden van de eigenaren. Denk aan gezondheid van de eigenaar, veranderde financiële positie door bv. ontslag, scheiding en kleiner gaan wonen, gezinssamenstelling, enz.

Herplaatsen is altijd maatwerk.
Bij Barsois die voor herplaatsing worden aangeboden wordt een uitgebreide intake afgenomen. Zo zijn wij op de hoogte onder welke omstandigheden de hond heeft geleefd. Denk aan in de stad, of juist buiten met beschikking over een groot eigen speelterrein. Alleen of met roedelgenoten en welke rang de hond in de roedel innam. Of de hond wel of niet kinderen gewend is. Wel of niet andere huisdieren gewend is en hoe de omgang hiermee is. Gedrag op straat, de ziektegeschiedenis, mate van jachtdrift, wel of niet los kunnen, gedrag aan de lijn enz. Op deze manier kan een passend opvangadres gezocht worden voor de hond in kwestie.
Dit betekent voor u dat als u zich opgeeft voor een herplaatser er ook wat vragen gesteld worden over uw ervaring met Barsois, uw thuissituatie en de gezinssamenstelling.

Als u op de lijst staat voor een herplaatser is het afwachten wanneer er een hond wordt aangeboden die bij uw situatie past. Het kan zijn dat iemand die nog maar kort op de lijst staat eerder een hond wordt aangeboden dan iemand die al lang op de lijst staat. Herplaatsen is immers maatwerk en in het belang van de Barsoi en de nieuwe eigenaar is het vinden van de juiste match heel belangrijk.
Is er een Barsoi beschikbaar die op papier bij uw situatie lijkt te passen dan neemt mw. Schroeder contact met u op en legt u uit hoe de procedure zal verlopen. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: U krijgt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met de hond in kwestie, u gaat alleen verder met de volgende stap als u een klik hebt met de hond en de hond met u. Wij beschermen uw privacy t.o.v. de afstand doende eigenaar. U betaalt geen geld aan de afstand doende eigenaar. U betaalt wel een klein bedrag aan bemiddelingskosten aan de vereniging bestemd voor noodopvang van Barsois.
Onze ervaring is dat een Barsoi zich snel aanpast aan de nieuwe situatie. Vaak is een hond na een dag of drie al volledig ingeburgerd in zijn nieuwe gezin, soms heeft hij wat langer tijd nodig. Over het algemeen is een week of zes ruim voldoende om de hond en zijn eigenaardigheden goed te leren kennen.
Mevr. Schroeder telnr. 06-21505459 emailadres: pup-info@barsoiclub.nl